Materiaal voor hulpverleners en zorgorganisaties

Op de pagina ‘bestel onze brochures’ vind je een overzicht van brochures die je beschikbaar kan stellen in je organisatie, voor zorgverleners, zorggebruikers en familie.

Daarnaast ontwikkelden we verschillende campagnematerialen die door jouw organisatie bekeken en gebruikt kunnen worden: onze campagnefilm, posters voor organisaties en posters voor zorggebruikers.

Roept de informatie op deze website vragen bij je op? Neem dan gerust contact met ons op.

Op de pagina ‘nuttige links‘ vind je verwijzingen naar andere organisaties waar je beroep op kan doen voor verdere specifieke vragen of voor doorverwijzing.

Artikels

Ervaringswerk: families helpen elkaar

1 maart 2022
Bart Debyser
Sociaal.net

Bart Debyser (Vives Hogeschool en psychiatrisch centrum Sint-Jozef in Pittem) breekt in dit artikel een lans voor het betrekken van familieleden in de geestelijke gezondheidszorg, én voor het delen van die ervaringen met andere families die hetzelfde doormaken.

We hopen samen met hem dat dit mee een kleine stap in de richting van het einddoel kan zijn: de ervaringen van familieleden inzetten ter versterking van de geestelijke gezondheidszorg.

Over Familieplatform en de Familiereflex schrijft hij het volgende: “Toch werden in de geestelijke gezondheidszorg, nog niet zo lang geleden, familieleden van patiënten letterlijk en figuurlijk in de wachtkamer gezet. Of nog erger: ze waren een deel van het probleem, mede-schuldig aan de psychiatrische problematiek van de patiënt. Familie en naastbetrokkenen voelden zich buitengesloten en zochten ook weinig contact met elkaar. Schaamte en stigma versterkten dit isolement. Dat roer wordt stilaan gekeerd. Vandaag is er steeds meer onderzoek dat aantoont hoe belangrijk het is om ervaringen van familieleden een eigen plaats te geven in de geestelijke gezondheidszorg. Zo werd recent nog een richtlijn ontwikkeld voor het sterker betrekken van de context rond de patiënt met een psychische kwetsbaarheid. Met steun van de Vlaamse overheid werd deze richtlijn voorzien van een implementatieplan, door het Vlaams Familieplatform uitgerold via familiereflex.be.”


Ervaringswerker aan het woord

1 maart 2022
Tom Van den Abeele
Zorgwijzer 102

Tom Van den Abeele spreekt in het kader van de jaarcampagne van TE GEK!? over zijn eigen traject en zijn inzet als ervaringswerker. Hij haalt daarbij in dit artikel ook de Familiereflex aan!

“Dat is een volledig uitgewerkte methodiek om familie en naasten meer te betrekken bij de behandeling, vanaf het intakegesprek. Door hen warm te ontvangen, naar hen te luisteren en hen psycho-educatie te geven. Vroeger gebeurde dat veel te weinig. Mijn eigen familie werd zelden geraadpleegd toen ik opgenomen werd. Dat heeft er mee voor gezorgd dat ik zo lang moest wachten op een correcte diagnose. Toen mijn zussen toch eens werden uitgenodigd voor een gesprek, werd meteen veel duidelijk. […] Ik wilde me laten behandelen, om geen mensen te verliezen.”


Meer familie impact van bij de start

24 februari 2022
Similes

In november 2021 ging Similes van start met ‘Familie Impact!’, een ideeënlabo voor een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid. In elke provincie wisselden naastbetrokkenen ervaringen uit en brainstormden ze over de rol van familie en naasten bij de start van een opname of behandeling in de GGZ.

In dit artikel lees je welke aanbevelingen familie en naasten zelf formuleren als aandachtspunten bij de implementatie van de Familiereflex in zorgorganisaties.

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields