Wil je als organisatie aan de slag met familie, maar ben je nog op zoek naar materiaal dat je daarbij kan ondersteunen?

Op de pagina ‘bestel onze brochures’ vind je een overzicht van brochures die je beschikbaar kan stellen in je organisatie, voor zorgverleners, zorggebruikers en familie.

Daarnaast ontwikkelden we verschillende campagnematerialen die door jouw organisatie bekeken en gebruikt kunnen worden: onze campagnefilm, posters voor organisaties en posters voor zorggebruikers.

Ten slotte vind je op de pagina ‘nuttige links‘ verwijzingen naar andere organisaties waar je beroep op kan doen voor verdere specifieke vragen.

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields