Wat kom je te weten tijdens de infosessies?

Tijdens de infosessies gaan we in op de richtlijn voor het betrekken van naasten in de GGZ.

We stellen de Quickscan voor en leggen uit hoe je de tool gebruikt, als individuele medewerker of in je team.

We gaan uitgebreid in op de vormingsmogelijkheden en leertrajecten. 

Tenslotte geven we meer uitleg over de incompany- coachingstrajecten.  

Van gedachten wisselen bij een Q&A?

Hoewel de richtlijn werd opgemaakt voor de hele geestelijke gezondheidssector, kunnen er natuurlijk verschillen zijn tussen de specifieke werkingen. Denk aan de toepassing binnen mobiele teams, ambulante begeleiding, residentiële setting,… – en vanuit verschillende disciplines zoals hulpverleners, therapeuten, artsen, beleidsmedewerkers,…

Daarop gaan we dieper in tijdens de interactieve Q&A sessies per setting. We staan samen stil bij de aanbevelingen uit de richtlijn en wat ze betekenen in bepaalde contexten.

De inhoud van elk van de sessies sluit bij de eigen accenten van de setting. We gaan de interactie aan over de toepassing binnen een specifieke doelgroep. Dat sluit niet uit dat ook wie niet in de gerichte setting werkt, er wel uit kan leren. Daarom worden de sessies voor alle geïnteresseerden opengesteld en kunnen we maximaal met elkaar uitwisselen en leren.

Overzicht


Q&A di 16/11

Mobiele teams

Schrijf je in

Q&A di 16/11

PVT en Beschut Wonen

Schrijf je in

Q&A do 18/11

Familie/Zorggebruikers

Schrijf je in

Q&A do 18/11

Residentiële zorg

Schrijf je in

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields