Welkom bij de Quickscan Familiereflex!

Via deze vragenlijst kan je als hulpverlener reflecteren over hoe jouw team of werking omgaat met de verschillende aspecten van de Familiereflex. De vragen zijn gebaseerd op de aanbevelingen in de multidisciplinaire richtlijn over het betrekken van naasten in de geestelijke gezondheidszorg. In de richtlijn worden aanbevelingen aangereikt op verschillende niveaus; deze QuickScan spitst zich toe op handvatten voor een team en individuele hulpverlener.

We zoomen in op verschillende aspecten van het maken van de familiereflex. De items peilen naar hoe je (samen met jouw collega’s) met familie aan de slag gaat en meer specifiek ook met kinderen en jongeren (KOPP/KOAP). Daarnaast wordt gepeild in hoeverre familie in jouw organisatie worden onthaald en bejegend, geïnformeerd en ondersteund. In elk hulpverleningstraject kunnen zich crisismomenten of andere kantelmomenten voordoen, ook hier gaan we even op in.

  • – Voor elk item kan je aangeven hoe vaak het van toepassing is (nooit, soms, meestal of altijd).
  • – Vragen kunnen opengelaten worden als ze niet van toepassing zijn.
  • – De vragenlijst kan volledig anoniem worden ingevuld, er worden geen gegevens bewaard. Je kan na het doorlopen van de vragen een rapport genereren met de ingevulde gegevens.
  • – Verschillende medewerkers van eenzelfde team kunnen afzonderlijk de lijst invullen en hun resultaten vergelijken (bijvoorbeeld op een teamoverleg); of samen door de vragenlijst gaan.
  • Let op: Aangezien er geen gegevens bewaard worden, wil dit ook zeggen dat als je de browser afsluit voor het volledig doorlopen van de vragen, je de ingevulde gegevens kwijt bent.

Bij elke vraag kan je een bijhorende tip lezen door op het icoon ‘i’ te klikken met je muis. Deze tips maken ook deel uit van het rapport dat je ontvangt per mail en kan je naderhand dus nog herlezen. Heb je verder nog vragen over de Familiereflex, de Quickscan of de tips? Neem dan gerust verder een kijkje op de website www.familiereflex.be of neem contact op via info@familiereflex.be.

Bedankt alvast voor jouw interesse en engagement!

Bedankt voor het invullen van deze QuickScan!
Nadat je op ‘verstuur’ klikt, krijg je via het opgegeven mailadres een overzicht van jouw antwoorden en de tips uit het formulier.

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.