Implementatietraject

In de richtlijn rond het betrekken van naasten vind je verschillende aanbevelingen om de Familiereflex structureel in te bedden in jouw organisatie.

Door een implementatietraject bepaal je duidelijke actiepunten en een concreet plan van aanpak, specifiek op maat van jouw organisatie.

Maar hoe start je daarmee?

Je staat er niet alleen voor! Je kan rekenen op de expertise van het Familieplatform.

Aan de slag met het draaiboek

De organisatie gaat aan de slag met het draaiboek tot implementatie, met toelichting over de toepassing door Familieplatform.

Intensieve coaching door Familieplatform

Familieplatform begeleidt de inhoudelijke sessies, biedt ondersteuning bij het formuleren tot actiepunten en voorziet een reflectiemoment met andere organisaties.

Aan de slag met korte ondersteuning

Familieplatform begeleidt de start van het traject, de afronding ervan en er is mogelijkheid tot deelname aan een reflectiemoment. Het inhoudelijk traject gebeurt door de organisatie zelf o.b.v. draaiboek

—————————————————————————

Deel je ervaring

Als organisatie kan je aan de slag om de Familiereflex vorm te geven in jouw organisatie. De richtlijn is zo opgesteld dat deze kan bijdragen aan structurele acties binnen een zorgorganisatie voor de hulpverleners, de teams en het beleid.

We kunnen daarin ook leren van elkaar. Wil je als organisatie graag getuigen over jullie ervaringen bij de implementatie van de Familiereflex? Geef ons een seintje en we geven graag ruimte om jullie ervaring en expertise uit te wisselen!

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.