Implementatietraject

In de richtlijn rond het betrekken van naasten kan je verschillende aanbevelingen vinden om de Familiereflex structureel in te bedden in je organisatie. Ook vind je er concrete handvatten voor hulpverleners en teams om in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Wil jij of je organisatie graag met de Familiereflex aan de slag maar kan je daar hulp bij gebruiken? Je staat er niet alleen voor! Je kan ondersteund worden door de expertise van het Familieplatform.

De implementatietrajecten worden georganiseerd in het najaar van 2021.

Je kan je aanmelden voor het implementatietraject en jouw organisatie laten coachen in de toepassing van de multidisciplinaire richtlijn. Dat traject bestaat uit 8 sessies van 2 uur. Je brengt vertegenwoordigers samen uit de hele organisatie (hulpverleners, staf en directie) en kan daarbij rekenen op ondersteuning vanuit het Familieplatform om de sessies te faciliteren.

Het resultaat? Duidelijke actiepunten en een concreet plan van aanpak, specifiek op maat van jouw organisatie!   

Meer informatie over hoe het implementatietraject er juist uitziet, vind je in het handboek dat we ontwikkelden. Hierin staat beschreven welke inhoud er doorheen de sessies behandeld worden en welk engagement we hierrond vragen van de kandidaat organisaties. Toch nog vragen? Contacteer ons dan via info@familiereflex.be.


Deel je ervaring

Als organisatie kan je aan de slag om de Familiereflex vorm te geven in jouw organisatie. De richtlijn is zo opgesteld dat deze kan bijdragen aan structurele acties binnen een zorgorganisatie voor de hulpverleners, de teams en het beleid.

We kunnen daarin ook leren van elkaar. Wil je als organisatie graag getuigen over jullie ervaringen bij de implementatie van de Familiereflex? Geef ons een seintje en we geven graag ruimte om jullie ervaring en expertise uit te wisselen!

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields