Wat is de Quickscan?

De Quickscan is een handige tool om te ontdekken hoe sterk de familiereflex al leeft in jouw organisatie. De vragen zijn gebaseerd op de richtlijn. Ze spitsen zich toe op teams en individuele hulpverleners (microniveau). Wil je je verdiepen in de aanbevelingen op meso- en macroniveau (organisatiebreed en bovenlokaal beleid)? Lees dan hier de volledige richtlijn. In de Quickscan sta je stil bij verschillende aspecten van de richtlijn, inclusief KOPP/KOAP en crisismomenten. De tool is een deel van de vorming op zich, want per vraag krijg je tips als je het i-icoontje aanklikt. Twee vliegen in één klap!

Iedereen mag de Quickscan invullen: teamleden, teamverantwoordelijken of beleidsmedewerkers. Moedig je collega’s zeker aan om hem ook in te vullen. Bots je op vragen die voor jou niet van toepassing zijn? Geen probleem, sla deze vragen gerust over. 

Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met een duidelijk overzicht per domein. Ook hier worden alle tips nog eens weergegeven. Zo kan je meteen aan de slag gaan.

Quickscan als teammoment

De Quickscan creëert de gelegenheid om stil te staan bij de aanbevelingen rond de Familiereflex. Gebruik dit om samen te bespreken hoe je de verschillende domeinen binnen je organisatie kan optimaliseren.  

Bijvoorbeeld: “Ja, we bieden kindvriendelijk materiaal aan, maar is dit nog up-to-date of is het aan vernieuwing toe?”

De resultaten van de Quickscan brengen vast en zeker een interessante discussie op gang over het werken met familie

“Het is goed om als team even stil te staan bij een aantal zaken die we misschien te vaak vanzelfsprekend vinden”

Resultaten voor intern gebruik

De Quickscan is geen beoordelingsinstrument, maar een handige tool om te reflecteren en inspireren. Bij aanvang bevragen we algemene gegevens om een inzicht te krijgen in het gebruik van de Quickscan. Er worden geen individuele resultaten verzameld en organisaties worden niet met elkaar vergeleken.   

“De Quickscan helpt ons verder groeien naar een familievriendelijke organisatie”

Toetsing van je team OF organisatie

Je kan de Quickscan op meerdere manieren invullen: door de ene keer te focussen op je team en de andere keer op de hele organisatie, ontdek je misschien interessante verschillen. Een andere focus kan een heel ander licht op de zaken werpen. 

Een organisatie kan ook verschillende afdelingen en deelwerkingen vragen om met de Quickscan aan de slag te gaan. De resultaten zijn een ideaal vertrekpunt om van elkaar te leren.

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields