Aan de slag met opleidingen van de Familiereflex

De Familiereflex vraagt inspanning en brengt voor jou als hulpverlener wellicht ook vragen met zich mee.
We hebben verschillende vormingsmogelijkheden uitgewerkt om je aanknopingspunten en antwoorden te bieden.
De online vormingssessies voor individuele medewerkers en teams zijn toegankelijk via de links hieronder.

De vormingssessies zijn te vinden in ons ‘Familieleerplatform‘, de voordelen daarvan op een rijtje:

De vormingen zijn volledig gratis
Je kan alle opleidingen online volgen, waar en wanneer je wil
Je kan een certificaat van deelname downloaden per afgeronde vorming
Je kan de opnames per (kort) hoofdstuk bekijken. 10 minuten zijn al genoeg om een duik te nemen in de Familiereflex!

Basisleertraject
4 pijlers

Familie is een belangrijke partner binnen de zorg. In deze basisvorming maak je kennis met de vier pijlers van een goed familiebeleid en krijg je heel wat inspiratie om met familie aan de slag te gaan.

Basisleertraject
KOPP/KOAP

Deze basisvorming focust op de noden en aanpak van een soms nog onzichtbare groep naasten, nl. de kinderen; kinderen van ouders met een psychische – of afhankelijkheidsproblematiek, kortweg KOPP en KOAP.

Verdiepende
modules

In deze verdiepende modules krijg je uitgebreidere informatie over specifieke thema’s vanuit de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg.


Opleidingen op maat

Liever een ‘live’ opleiding in jouw organisatie?
Ook daarvoor kan je terecht bij het Familieplatform!

Onze opleidingen en vormingen zorgen voor een inspirerende start
of verdieping rond het samenwerken met familie, kinderen en naasten.
Er kunnen verschillende thema’s aan bod komen:

Neem vrijblijvend contact met ons op om een vorming, workshop of coaching te organiseren.

Werken in trialoog


Participatie van familie in zorg

In gesprek gaan met naasten


Samenwerken met naasten in crisissiutaties

Omgaan met het beroepsgeheim


… en nog veel meer…

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields