Aan de slag met de Familiereflex

De Familiereflex vraagt inspanning en brengt voor jou als hulpverlener wellicht ook vragen met zich mee. We hebben verschillende vormingsmogelijkheden uitgewerkt om je aanknopingspunten en antwoorden te bieden. De online vormingssessies voor individuele medewerkers en teams zijn toegankelijk via de links hieronder.

Een overzicht van de opleidingen die op dit moment online beschikbaar zijn:

Om individuele blokken teksten te beheren, gelieve naar de Vormingsmogelijkheden => vormings soorten te gaan

Handvatten om mee te starten

Basisleertraject

  1. Bejegening van familie
  2. Familie informeren
  3. Familie ondersteunen
  4. Participatie van familie
  5. Aan de slag met het kind of de ouder (KOPP/KOAP)
Schrijf je in en volg de basisopleidingen
Uitgebreidere informatie over een specifiek thema

Verdiepingsmodule

  1. Onderzoek naar de richtlijn om naasten sterker te betrekken in de geestelijke gezondheidszorg
  2. Het beroepsgeheim, beslissingsbekwaamheid en andere juridische aspecten bij het betrekken van naasten
  3. Kinderen en jongeren als naaste: de Kindreflex
  4. Ondersteunen van nabestaanden na zelfdoding
  5. Postventie – organisatiebeleid na een suïcide
Schrijf je in en volg de verdiepingsmodules
Toch nog een onbeantwoorde vraag?

Workshop

Voor vragen rond een specifiek thema of vragen die nog niet beantwoord zijn. Schrijf je in en we nemen verder contact op om de inhoud af te stemmen op jouw noden.

Vraag een workshop aan

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields