gaan we in gesprek met de familie wanneer een zorggebruiker weigert om persoonsgebonden informatie te delen en bespreken we de impact hiervan op familie.

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields