documenteren we de voorkeuren (van de zorggebruiker en familie) tot betrokkenheid van familie en de reden voor een eventuele weigering.

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields