bespreken we met zorggebruikers welke persoonsgebonden informatie gedeeld mag worden, met wie en op welke wijze (bv in een persoonlijk gesprek, in trialoog).

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.