Online verdiepingsmodules

Scroll naar beneden om (één van) onderstaande opleidingsvideo’s te volgen:

 1. Onderzoek en opmaak van de MDR (30m38s)
 2. Juridische hefbomen en grenzen bij het betrekken van naasten (1u30m51s)
 3. De Kindreflex (3m50s)
 4. Ondersteunen van nabestaanden na zelfdoding (47m32s)
 5. Postventie – organisatiebeleid na een suïcide (35m43s)

1. Onderzoek en opmaak van de MDR – Evelien Coppens

In deze video legt dr. Evelien Coppens uit hoe de multidisciplinaire richtlijn (MDR) tot stand kwam. Ze geeft informatie over het onderzoek dat vooraf ging aan de opmaak van de richtlijn, hoe de richtlijn is opgebouwd en welke verdere implementatie er volgt.

2. Juridische hefbomen en grenzen bij het betrekken van naasten – Tim Opgenhaffen

In deze video kom je meer te weten over de juridische uitgangspunten en gevolgen bij het betrekken van naasten. Prof. dr. Tim Opgenhaffen neemt je mee in het verhaal van de toepassing van het recht, als het gaat over het betrekken van naasten in gezondheidszorg. Je kan de volledige video in één keer bekijken of per hoofdstuk. De hoofdstukken worden aangeduid met de blauwe bollen onderaan de voortgang van de video.

 1. Algemene principes – beroepsgeheim
 2. Beslissingsonbekwaamheid
 3. Minderjarigen
 4. Overlijden
 5. Recht op niet te weten en therapeutische exceptie
 6. Informatie van naasten

3. Kinderen en jongeren als naaste: De Kindreflex – Evelien Coppens

In de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten wordt verwezen naar de Kindreflex, als onderdeel van de aanbevelingen over de basishouding naar kinderen en jongeren als naasten. Dr. Evelien Coppens geeft in onderstaande video een korte toelichting over de doelstelling en het stappenplan de Vlaamse Kindreflex. De volledige online basisopleiding (72 min) en hoe je als hulpverlener aan de slag kan gaan met de Kindreflex, vind je via: https://kindreflex.be/sectoren/voor-de-ggz/

4. Ondersteunen van nabestaanden na zelfdoding – Lore Vonck

Een zelfdoding heeft een grote impact op de nabestaanden en de betrokken hulpverleners. Lore Vonck, coördinator van de werkgroep verder, licht in dit webinar toe welke noden naastbetrokkenen, waaronder hulpverleners, ervaren na een zelfdoding en hoe je hiermee kan omgaan. Daarmee gaat Lore in op de aanbevelingen die in de Multidisciplinaire Richtlijn verwijzen naar omgang met naasten in specifieke situaties zoals suïcide.

5. Postventie; organisatiebeleid na een suïcide – Lore Vonck

In deze video gaat Lore Vonck, coördinator van de Werkgroep Verder, in op de impact van een suïcide op hulpverleners en organisaties. Ze bevat richtlijnen en tools voor wat er moet gebeuren na een suïcide, de zogenaamde postventie.

Verdiepingsmodule

Vul je gegevens in en krijg dadelijk toegang tot de opleidingsvideo's van de verdiepingsmodule.

De video's die momenteel online staan geven je meer uitleg over:

 1. Het onderzoek naar de richtlijn.
 2. De juridische kwesties die spelen bij het samenwerken met familie.
 3. Basis van de kindreflex.
 4. Noden van naasten en hulpverleners na een suïcide

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields